• Żubry
  • Sarny

Rada Gminy Białowieża

Rada Gminy Białowieża

Rada Gminy kadencji 2014-2018

1. Krzysztof Zamojski Przewodniczący Rady kadencji 2014-2018
2. Elżbieta Laprus Wiceprzewodnicząca Rady kadencji 2014-2018
3. Michał Maciej Cieślak Radny kadencji 2014-2018
4. Jerzy Droń Radny kadencji 2014-2018
5. Joanna Jaganow Radna kadencji 2014-2018
6. Cezary Kamiński Radny kadencji 2014-2018
7. Adam Kudlewski Radny kadencji 2014-2018
8. Grzegorz Orzechowski Radny kadencji 2014-2018
9. Elżbieta Malzahn Radna kadencji 2014-2018
10. Jowita Ewa Morawska Radna kadencji 2014-2018
11. Wojciech Stanisław Niedzielski Radny kadencji 2014-2018
12. Małgorzata Szpakowicz Radna kadencji 2014-2018
13. Włodzimierz Wołkowycki Radny kadencji 2014-2018
14. Krystyna Dackiewicz Radna kadencji 2014-2018
15. Irena Buszko Radna kadencji 2014-2018

Rada Gminy kadencji 2010-2014

1. Włodzimierz Wołkowycki Przewodniczący Rady kadencji 2010-2014
2. Jerzy Droń Wiceprzewodniczący Rady kadencji 2010-2014
3. Sebastian Bajko Radny kadencji 2010-2014
4. Jerzy Dowbysz Radny kadencji 2010-2014
5. Ignacy Glad Radny kadencji 2010-2014
6. Wojciech Gutowski Radny kadencji 2010-2014
7. Adam Grzelak Radny kadencji 2010-2014
8. Wojciech Małachowski Radny kadencji 2010-2014
9. Zygmunt Niemcunowicz Radny kadencji 2010-2014
10. Bożena Ptaszyńska Radna kadencji 2010-2014
11. Eugeniusz Superson Radny kadencji 2010-2014
12. Mirosław Superson Radny kadencji 2010-2014
13. Tomasz Werkowski Radny kadencji 2010-2014
14. Janusz Szpakowicz Radny kadencji 2010-2014
15. Krzysztof Zamojski Radny kadencji 2010-2014

Rada Gminy kadencji 2006-2010

1. Jan Gwaj Przewodniczący Rady kadencji 2006-2010
2. Roman Szpakowicz Wiceprzewodniczący Rady kadencji 2006-2010
3. Jerzy Droń Radny kadencji 2006-2010
4. Jerzy Dowbysz Radny kadencji 2006-2010
5. Wojciech Gutowski Radny kadencji 2006-2010
6. Piotr Kalinowski Radny kadencji 2006-2010
7. Jarosław Kisielewski Radny kadencji 2006-2010
8. Dariusz Kołodziński Radny kadencji 2006-2010
9. Halina Lewczuk Radna kadencji 2006-2010
10. Andrzej Chrenowski Radny kadencji 2006-2010
11. Bożena Ptaszyńska Radna kadencji 2006-2010
12. Andrzej Jerzy Tkaczenko Radny kadencji 2006-2010
13. Roman Wołkowycki Radny kadencji 2006-2010
14. Włodzimierz Wołkowycki Radny kadencji 2006-2010
15. Krzysztof Zamojski Radny kadencji 2006-2010

 

Przydatne linki