• Żubry
  • Sarny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

Wójt Gminy Białowieża od 9 sierpnia do 20 września 2018 r. zaprasza do udziału w konsultacjach wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.

Zapraszamy do:

  • aktywnego udział w debacie publicznej w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 w Sali „Kina Żubr” w Białowieży, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża,
  • zgłaszania uwag w punkcie konsultacyjnym w terminie od 9 sierpnia do 20 września 2018 r. czynnym w poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30 pokój Nr 9 Urzędu Gminy Białowieża ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża,
  • przesyłania uwag za pomocą interaktywnego narzędzia konsultacyjnego opartego o GIS Podlaskie,
  • przesyłanie uwag drogą mailową na adres: konsultacje@ug.bialowieża.pl lub pocztą tradycyjną na adres - Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża bądź osobiście w godzinach pracy urzędu.

Osobom niepełnosprawnym – zapewniamy transport oraz obsługę w dostępnym miejscu (Galeria BOK) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 856812487).

 

Formularz konsultacji – GIS Podlasia

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/?temat=opcja6#

Formularz konsultacji – pocztą elektroniczną plik DOC

 

Kontakt:
Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na www.gmina.bialowieza.pl
Koordynator procesu konsultacji:
Małgorzata Bzowska-Dowbysz
adres: ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
tel. 85 6812487 wew. 35,
e-mail: konsultacje@ug.bialowieza.pl