• Żubry
  • Sarny

Spotkanie dotyczące konsultacji społecznych

Spotkanie dotyczące konsultacji społecznych

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Białowieża