• Sarna
  • Żubry

Konsultacje Społeczne

Ilustracja do artykułu 260.jpg

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Gminy Białowieża wykonana w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” – konsultacje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.

Ilustracja do artykułu k2.jpg

Informacja dotycząca opracowania Studium

Konsultacje społeczne dotyczą opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża (Uchwała Nr XXII/113/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 września 2016r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża).