• Żubry
 • Sarny

Przyłączenie do sieci gazowej Blue LNG SP. Z O.O.

Przyłączenie do sieci gazowej Blue LNG SP. Z O.O.

Wniosek i wszystkie informacje w ogłoszeniu

Jak zostać odbiorcą gazu ziemnego

 1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej i wysłać na adres Blue LNG sp. z
  o.o. (Aleje Jerozolimskie 142A, 02 305 Warszawa) lub wysłać na adres e mail: andrzej.debogorski@unimot.pl.
 2. Na podstawie przesłanego wniosku, w przypadku gdy zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki , zostaną
  wydane warunki przyłączenia i przygotowana zostanie umowa przyłączeniowa (również na wniosek odbiorcy).
 3. Podpisać umowę przyłączeniową ze spółką Blue LNG sp. z o.o. i dokonać opłaty przyłączeniowej zgodnie z
  obowiązującą taryfą spółki dla paliw gazowych .
 4. Zaprojektować wewnętrzną instalację
 5. Uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w Starostwie
 6. Wykonać wewnętrzną instalację
 7. Podpisać z Blue LNG sp. z o.o. umowę kompleksową na dostawy paliwa

 

Przyłączenie do sieci gazowej BLNG

Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego

Wniosek do 110kWh Blue LNG