• Żubry
  • Sarny

Konsultacje projektu wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2023

Konsultacje projektu wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2023

Wójt Gminy Białowieża zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Białowieża w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Białowieża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023.

Termin konsultacji: od 14 września do 21 września 2018 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl
  • adres Urzędu: Urząd Gminy Białowieża
                         Sportowa 1,
                         17-230 Białowieża,

 

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Gminy Białowieża w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Białowieża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023.
  2. Formularz konsultacji.